پژوهشهای فقهی در آستانه نشر - میراث فقهی (غنا و موسیقی)
60 بازدید
محل نشر: فقه اهل بیت (فارسی) » بهار 1376 - شماره 9 »(13 صفحه - از 198 تا 210)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی