اعتبار قول هیئت دانان در رؤیت هلال
51 بازدید
محل نشر: فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی) » تابستان 1383 - شماره 40
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی